قوانین و مقررات

  1. بپرس هیچ نفع اقتصادی از پاسخگویی به سوالات شما ندارد.
  2. بپرس در قبال انتشار اطلاعات شخصی و محرمانه (مانند: شماره تماس، آدرس، نام و نام خانوادگی) در متن سوال هیچ مسئولیتی قبول نمیکند.
  3. کاربران و ارسال‌هایی که اهداف تبلیغاتی را دنبال کنند از سایت حذف خواهند شد.
  4. جهت تسریع روند پاسخگویی پرسش خود را واضح و کوتاه بیان کنید.
  5. جهت بهبود کارکرد سایت امکان دارد عنوان سوال شما توسط ویراستاران سایت ویرایش شود.
  6. بپرس مسئولیتی در پیگیری حقوقی و رسمی پرونده شما بر عهده نمیگیرد.