چک تضمین قرارداد

مشاوره حقوقی قرارداد ‫110 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
noori64 39 اعتبار شکیبا ویرایش کرده

سلام قراردادی با شرکتی بستم و چک تضمین گذاشتم قرارداد ده سالهوبوده مدت کوتاهی گذشت با سیل عظیمی از چک های برگشتی مواجه شدم و شاکیان که پشت هم به شرکت می امدند الان خودم سه فقره چک برگشتی شرکت دستمه و کارگران شرکت همه طرح شکایت کردند و به علت عدم دریافت حقوق از اداره کار رای گرفتن و لازم به ذکر است که مدیر عامل شرکت متواری بوده و خوده بنده نیز حکم جلب ایشان به علت چک بی محل شخصی را دارم با این شرایط شرکت مذکور چک من را برگشت نموده است ایا انها صلاحیت برگشت چک را داشته اند با توجه به شرایط ناهنجاری که در انجا حاکم بوده و هیچ خبری از حقوق و مزایا نبوده علت برگشت را نیز ترک کار عنوان کرده اند ممنونم

×

ورود