همسر بنده ده روز است به خانه پدری رفته (قهر رفته) چندین بار از او خوسته ام برگردد ولی بر نمی گردد، نه طلاق می خواهد و نه بر می گررد؟ از نظر قانونی بنده چه حقوقی دارم؟

مشاوره حقوقی وکیل خانواده ‫241 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
91211195 6 اعتبار شکیبا ویرایش کرده

بنده ۲۷ و خانم بنده ۲۱ ساله است. ایشون بخاطر مسایل ظاهری (کوتاهی قد و نحوه راه رفتن) با بنده قهر کرده است. ایشون میخواهد جهیزیه خود را ببرد. خانه را ترک کرده و تمکین نمی کند. بار ها از ایشون خواستم بر گررد ولی نه میخواهد جدا شود و نه بر می گردد.

وظیفه و حقوق قانونی بنده چیست؟

×

ورود