موجر اصرار و اجبار به خاتمه دعوی قبل از موعد حضور در دادگاه دارد

مشاوره حقوقی قرارداد ‫40 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
محمدرضا كريمي 3 اعتبار محمدرضا كريمي ویرایش کرده

با سلام مستاجری هستم که مالکم ودیعه مسکن به مبلغ پنجاه میلیون تومان را یکماه از تاریخ قرار تامین دلیل نپرداخته و اکنون بعد از اینکه مجبور به اقدام قانونی شدم ایشان اصرار دارند قبل از رسیدن موعد احضاریه که یکهفته دیگر است قضیه را فی مابین بدون پرداخت خسارت و هزینه دادرسی حل کنیم که اینجانب شدیدا مخالف هستم و میل دارم به طریق قانونی ادامه بدهم،با توجه به اینکه ایشان تهدید میکنند که پول توسط چک رمزدار آماده کرده اند آیا این امر باعث توقف خسارت میشود،در ضمن در موقع تحویل ملک به شورای حل اختلاف و قرار تامین دلیل،گواهی مبنی به تخلیه کامل و بدون هیچگونه خسارت به ملک تهیه شد اما کلید را ازمن دریافت نکردند و رفتم دفتر خدمات قضایی دادخواست الکترونیکی دادم و آنجا هم کلید را از من درافت نکردند،آیا با توجه به تخلیه کامل و ماندن کلید نزد من،مشکلی در رابطه با دریافت خسارت تاخیر تادیه برایم بوجود نمیاد؟ آکنون باید چکار کنم؟

×

ورود