عقب ماندگی ذهنی زوجه

دینی، شرعی، اعتقادی وکیل خانواده ‫42 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
OneMan 5 اعتبار OneMan ویرایش کرده

اگر بعد از عقد دائم معلوم شود زوجه مبتلا به عقب ماندگی ذهنی میباشد ، درخواست طلاق از طرف مرد چگونه است؟

×

ورود