شریک مال مشاعی می تواند بیعی را که قبلا توسط تمام شرکا انجام شده به نسبت سهم خود فسخ کند؟

مشاوره حقوقی ملکی فسخ قراداد فسخ قرارداد مال مشاعی وکیل حقوقی ‫185 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
morshedy82 5 اعتبار morshedy82 ویرایش کرده

با سلام و احترام

یک باب منزل ارثی بین وراث و یک فروشنده در املاک قولنامه شده است و چکی بابت فسخ قرارداد از دو طرف به مبلغ ۱۵ میلیون دریافت شده است، حالا یکی از وراث قصد فسخ دارد و می گوید در محضر برای امضا حاضر نمی شود. در صورتی که طرف دیگر که چک تصمین داده است موافق قرارداد است، حالا سرانجام این قرار داد فسخ می شود یا خیر؟ در صورت فسخ پرداخت جریمه با چه کسی است؟

با سپاس

0
حامد 3.96K اعتبار morshedy82 انتخاب بهترین سوال را باطل کرد

همانگونه که انعقاد قرارداد باید بوسیله هر دو شریک مال مشاعی انجام بپذیرد فسخ نیز باید توسط هر دو انجام شود. پس شریک مخالف نمی تواند به نسبت سهم خود معامله را فسخ کند. از طرف دیگر در صورت عدم حضور شریک مخالف و در صورتی که طرف قرارداد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه اقامه کرده باشد نماینده دادگاه به جای شریک مخالف سند را امضا می کند. از باب خسارات نیز شریک موافق قرارداد می تواند در صورتی که طرف دیگر خسارت را گرفته باشد، به شریک مخالف رجوع و از وی مطالبه خسارت کند.

موید باشید

×

ورود