در چه صورتی میتوان معامله فروش ملک را یک طرفه فسخ نمود؟

مشاوره حقوقی قرارداد بیع ملک خیار شرط فسخ یک طرفه وکیل حقوقی ‫141 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
منصور عسگری 3 اعتبار حامد ویرایش کرده

قرار براین شد که آپارتمان خود رابفروشم ومابقی پول صاحب خانه راپرداخت کنم.اکنون منصرف شده ام.وصاحب خانه حاضر به پرداخت ۱۲۰میلیون من نمیباشد.چون اپارتمان دراجاره شخص دیگری بود قراربودصاحب خانه قراردادمستاجر راتاپایان آبان ماه نودوپنج تسویه واپارتمان راتخلیه کند که اینکاررا انجام نداده.هیچ وجهی برای انصراف در قولنامه ذکر نشده است.ولی فروشنده پول پرداختی را پس نمی دهد

0
حامد 3.96K اعتبار حامد پاسخ داده

اگر خیار شرط و فسخ یک طرفه از جانب هر کدام از طرفین در قرارداد ذکر شده باشد شما حق فسخ قرارداد را خواهید داشت. ولی اگر فسخ ۱ طرفه پیش بینی نشده باشد و اقاله ( فسخ دو طرفه ) نیز رخ ندهد شما صرفا فقط میتوانید فروشنده را الزام به انجام شرط تخلیه ملک نمایید و خسارات از پی آن را نیز دریافت نمایید.

موید باشید

×

ورود