خسارت از دستور موقت

مشاوره حقوقی ‫54 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
mamad1354 5 اعتبار mamad1354 ویرایش کرده

باعرض سلام   مالک ملک مجاور ما دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات علیه اینجانب و اخذ دستور موقت نموده که دادگاه بدوی به استناد صلح نامه دعوی خواهان را رد نمود و دادگاه تجدید نظر چون اسناد مفروزی مشارالیه را معادل میزان مالکیت وی از سوی کارشناسان و هیات ماده ۱۴۷ دانسته اعلام نموده تا زمانیکه اسناد مالکیت مفروزی اصلاح نشود دعاوی نامبرده قابل استماع نیست و قرار رد دعوی صادرشده و این رای قطعی است.حال اینجانب دادخواست مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت را داده ام و ایشان پس از اصلاح اسناد مفروزی مجددا دعاوی قبلی را مطرح نموده است و درخواست توقف رسیدگی پرونده مطالبه خسارت را دارد آیا با توجه به قرار صادره   در  رای قطعی دادگاه تجدید نظر امکان دریافت و مطالبه خسارت برای اینجانب وجود دارد. باتشکر

×

ورود