با سلام ایا شما در تهران هم دفتر دارید که یک موکل پرونده ایی که در ایران داره به شما در آلمان ارجاع بده  و شما در تهرا ن پیگیری کنیدبا تشکر