آیا مرد میتواند به همسرش اجازه تحصیل ندهد؟

0
mr.m 21 اعتبار mr.m پاسخ داده

سلام- آیا مرد میتواند به همسرش اجازه تحصیل ندهد؟ در سند ازدواج تحصیل شرط نشده است. همچنین اگر بصورت شفاهی در صحبت های قبل ازدواج اجازه ادامه تحصیل به همسر داده شده باشد اما اکنون اجازه داده نشود حکم شرعی و قانونی آن چگونه است؟

0
mr.m 21 اعتبار mr.m پاسخ داده

سلام

تشکر از پاسخ شما.

با توجه به اینکه زن نمیتواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود (برای هر کاری به جز مسائل خاص و نیازهای خاص) ایا میتوان به این نکته استناد کرد و مانع تحصیل زن شد؟ یعنی به زن گفته شود که جهت تحصیل یا انجام شغل و کار حق خروج از منزل را ندارد؟؟

0
حامد 3.96K اعتبار حامد پاسخ داده

طبق ماده۱۱۱۷ قانون مدنی زوج می تواند زوجه را از اشتغال به حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی و… باشد منع کند. از انجایی که حق تحصیل حقی مدنی است ذیل این ماده قرار نمی گیرد و با شرایطی صرفا می تواند عدم تمکین باشد که رویه قضایی نیز به سمت آن متمایل نیست. و از انجایی که شفاها این حق به ایشان داده شده بهتر است از این حق منع نشوند.

موید باشید

×

ورود