آیا شکایت مجدد و گرفتن برگه از قانون پزشکی بعد از رضایت در کلانتری در روز درگیری وارد هست؟

مشاوره حقوقی کیفری وکیل حقوقی ‫207 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
javid 3 اعتبار javid ویرایش کرده

سه نفر از اعضای خانواده خانمم به خانه ما حمله کرده و ورود به عنف نمودند.که به پاسگاه رفتیم و رضایت دادیم که بعدت رفتن از پزشک قانونی نامه آوردن و شکایت کردن.آیا شکایتشون وارده؟

×

ورود