آیا اثبات حجر متوفی توسط کارشناسان ۵و۷و۹و۱۱(۳۲) نفر هرگونه وکالت بلاعزل و تام الاختیار که قبلا صادر شده و هرگونه سند که بعد از حجر متوفی صادر شده است را باطل می کند؟

دینی، شرعی، اعتقادی وکیل حقوقی ‫50 بازدید1 پاسخ‫1 دنبال کننده
0
sms 22 اعتبار sms commented

پرونده متوفی توسط دادگاه تجدید نظرجهت اثبات حجر ,با توجه به اعتراضات پی در پی , چند بار به تهران ارسال شد توسط کارشناسن پزشکی  ۵و۷و۹و۱۱(۳۲) نفره  رویت شد و چون مدارک پزشکی متوفی از سال ۱۳۸۷/۶/۱۳   توسط تجدید نظر خواه و خوانده ورود ثالث  مفقود شده است اثبات حجر از مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۲۵ به اثبات رسید  ولازم به ذکر است تجدید نظر خواه و خوانده ورود ثالث  بااخذ وکالت تام الاختیار مورخه ۱۳۸۸/۰۹/۱۴  از متوفی  توانسته است در مورخه  ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ یعنی  دو روز قبل از فوت متوفی , به نام خود نماید . آیاحجر ؛ هرگونه وکالت بلاعزل و تام الاختیار که قبلا صادر شده و هرگونه سند که بعد از حجر بنام دارنده وکالت بشود را باطل می کند؟

×

ورود