آیا اثبات حجر متوفی توسط کارشناسان ۵و۷و۹و۱۱(۳۲) نفر هرگونه وکالت بلاعزل و تام الاختیار که قبلا صادر شده و هرگونه سند که بعد از حجر متوفی صادر شده است را باطل می کند؟